Grupuri țintă

Proiectul INCREASE vizează în primul rând pe lucrătorii centrelor de plasament și de intervenție pentru tineri. Programul de formare vizează pedagogii sociali, lucrătorii sociali, psihologi și voluntari.
O altă categorie de beneficiari include instituțiile, reprezentanții grupurilor țintă, părinții minorilor și alte persoane implicate. Nu în ultimul rând instituțiile de educație și formare, factorii decizionali (politici și sociali), autoritățile responsabile și încă mulți alții vor putea să profite pe urma rezultatelor proiectului.

 

Projekt-Logo INCREASEBeneficiari

Beneficiarii proiectului INCREASE sunt copiii și tinerii care trăiesc în centrele de plasament și de intervenție. Ei vor beneficia în mod sustenabil de personal mai calificat și astfel procesul incluziunii sociale va fi mai simplă.