Scopul principal al proiectului INCREASE este dezvoltarea unui program de formare destinat lucrătorilor din centrele de plasament și de intervenție. Acest curs de formare este menit să accelereze gândirea interdisciplinară și multisectorială în aceste centre. Acest program de formare se va compune din module și va fi adaptat cerințelor Sistemului European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET).

Rezultatele proiectului de doi ani sunt următoarele:

Produs Intelectual 1 – Studiu Exploratoriu INCREASE
Parteneriatul de proiect va efectua o cercetare privind necesitățile și posibilitățile grupurilor țintă din țările partenere. Cercetarea se va axa pe identificarea conținutului, formei de organizare și duratei programului de formare. Acesta va permite o mai bună înțelegere a rezultatelor posibile raportat la abordarea ECVET. Rezultatele cercetării vor fi publicate într-un raport care va constitui baza elaborării curriculumului INCREASE.

Produs Intelectual 2 – Curriculum și material de formare INCREASE
În urma analizei de nevoi ale lucrătorilor din centrele de plasament, partenerii vor elabora un curriculum de formare despre tematica expertizei interdisciplinare și colaborare între diferitele sisteme de ajutorare. Partenerii vor elabora și un material de curs și vor lua în considerare posibilitățile unei formări practice în concordanță cu ECVET. Programul de formare va avea un program pilot în fiecare dintre țările partenere (cu excepția Germaniei).

Produs Intelectual 3 – Cartea Verde INCREASE
Pe întreaga durată a proiectului partenerii vor lucra la elaborarea așa numitei Cărți Verzi. Acesta va include acele recomandări ale căror scop este dezvoltarea situației actuale din centrele de plasament și de intervenție din țările partenere dar și pe întreg teritoriul UE. Cartea Verde va fi finalizată cu ocazia conferinței finale și va prezentată publicului.

Urmați acest link pentru a descărca rezultatele proiectului.Projekt-Logo INCREASE