Ședință de deschidere a proiectului în Florența, Italia

Partenerii de proiect se vor întâlni pentru prima oară între 8-9 octombrie în Florența, Italia. Meeting-ul va fi organizat de către FormAzione Co&So, scopul principal al acestei ședințe este prezentarea partenerilor şi discutarea proiectului.

După o prezentare detaliată a proiectului de 2 ani ținută de către partenerul Austriac, urmează discutarea întrebărilor ivite. În faza următoare participanţii au lucrat la Rezultatul Intelectual 1. Munca lor intensivă în Studiul INCREASE a inclus printre altele, definirea termenilor comuni care vor fi utilizate pe durata proiectului, introducerea situaţiilor specific fiecărei ţări, şi stabilirea programului de lucru pentru Rezultatul Intelectual 1. Fiecare partener a contribuit cu experiența şi cunoştinţele sale.

Reprezentanții fiecărui organizaţii partenere (cu excepţia partenerului Spitalul Universitar din Ulm) a fost prezent la întâlnire, următoarea întâlnire va avea loc în aprilie 2016.

 

A doua întâlnire de proiect în Ulm, Germania

Cea de a doua întâlnire din cadrul proiectului a avut loc între 5-6 aprilie 2016, în orașul Ulm, Germania. Întâlnirea a fost organizată de către partenerii germani din cadrul Universității Clinice Ulm.

Primele ore ale ședinței s-au axat pe finalizarea IO1, produsul intelectual privind studiul și analiza Increase. Partenerii au oferit feedback cu privire la activitatea lor și au discutat despre situațiile specifice fiecărei țări și consecințele acestora asupra dezvoltării curriculumui (IO2).
După-amiaza primei zile, respectiv prima parte a celei de-a doua zi a fost dedicată exclusiv conceperii și planificării Curricumului Increase (IO2). Printre altele, partenerii au convenit asupra unei baze comune pentru dezvoltarea conținutului, recunoașterea cunoștințelor noi dobândite în contextul sistemului ECVET/EQF, repartizarea modulelor și a sarcinilor, procesul de peer-review, etc.
În cea dea doua sesiune a zilei, partenerii au discutat despre dezvoltarea Cărții Verzi (IO3), și alte puncte relevante, precum diseminarea, managementul calității și alte probleme administrative.

Reprezentanții tuturor organizațiilor partenere au participat la întâlnire, urmând ca următoarea întrunire de proiect să aibă loc la Londra (Marea Britanie), programată pe la mijlocul lunii ianuarie 2017.

 

A treia întâlnire de proiect în Londra, Marea Britanie

Orașul Londra (Marea Britanie) a găzduit cea de a treia întrunire de proiect, care a avut loc între 17-18 ianuarie 2017. Întâlnirea a fost găzduită de partenerul britanic, Volunteering Matters.

O mare parte din agenda întâlnirii s-a axat pe produsul intelectual nr. 2 (IO2) Curriculumul Increase. Printre altele, partenerii au prezentat modulele și unitățile individuale, au colaborat privind elementele cu predare față-n-față și învățare la distanță, au dezbătut procesul de evaluare a sesiunii de pilotare a materialului și au lucrat la toate detaliile cu privire la implementarea programului de formare.
În plus, partenerii au lucrat la IO3, Cartea Verde Increase. Au convenit asupra unui modus operandi și au stabilit planul de realizare pentru terminarea acestui produs de tip recomandare privind politica de tineret. În cele din urmă, partenerii au acoperit și aspecte privind managementul calității, diseminare și au discutat despre conferința finală, care va avea loc la Graz (AT) în septembrie 2017.

Reprezentanții tuturor organizațiilor partenere au fost prezenți la întâlnire. Următoarea ședință de proiect, precum și cea finală va avea loc la Graz (Austria) în septembrie 2017.

 

Întâlnirea finală a partenerilor din Graz, AT

Întâlnirea finală a partenerului a fost găzduită de coordonatorul proiectului și a avut loc la 26 septembrie 2017 la Graz, AT.

Principalul obiectiv al acestei întâlniri a fost finalizarea proiectului, astfel încât partenerii au dedicat mult timp acordurilor finale privind Curriculumul de formare INCREASE (IO2) și Recomandările de politică INCREASE (IO3). În plus, termenele și procesele pentru etapa finală a proiectului au fost discutate și convenite. Acest lucru a acoperit subiecte precum finanțele, calitatea, durabilitatea etc. În cele din urmă, partenerii au urmărit, de asemenea, îndeaproape agenda conferinței finale, programată pentru a doua zi.

Toate organizațiile partenere au fost prezente la Graz.