Az INCREASE projekt fő célja olyan képzés kidolgozása, amely az elhelyezési és krízis intervenciós központokban dolgozó gondozók interdiszciplináris tudásának fejlesztésére összpontosít. A képzési program megfelel az Európai Szakképzési Kreditrendszer követelményeinek és olyan modulokra épül, amelyek összhangban vannak ezzel és lehetővé teszik a képzés eredményeinek hivatalos elismerését.

A kétéves projekt eredményei a következők:

Szellemi termék 1 – INCREASE tanulmány
A tanulmány célja feltérképezni a célcsoport szükségleteit és lehetőségeit. Ennek érdekében a partnerországok intézményei olyan felmérést végeznek, amely által körvonalazódik a képzés tartalma, felépítése és időtartama. A felmérés által a partnerek jobb rálátást is kapnak majd a lehetséges képzési eredményeket illetően, amely összhangban kell legyen az Európai Szakképzési Kreditrendszer által megfogalmazott módszerekkel és megközelítéssel. A kutatás eredményeit egy kutatási jelentésben fogalmazzuk meg, amely szerves részét képezi majd az INCREASE Tanterv kidolgozási folyamatának.

Szellemi termék 2 – INCREASE Tanterv és Tananyag
A gyerekekkel és fiatalokkal dolgozó nevelők és gondozók képzési szükségleteire alapozva a partnerek egy olyan képzési tantervet dolgoznak ki, amelyek az interdiszciplináris szakmai fejlődésre és a támogató intézmények együttműködésének megerősítésére összpontosítanak. A partnerek kidolgozzák a képzés anyagát és a gyakorlati képzés lehetőségeit is az Európai Szakképzési Kreditrendszer szerint. A képzést mindenik partnerországban (kivétel Németország) kipróbáljuk és előzetesen leteszteljük.

Szellemi Termék 3 - INCREASE Zöld Könyv
A projekt teljes időtartama alatt a partnerek dolgoznak az ún. Zöld Könyvön. Ez a dokumentum tartalmazza mindazokat a javaslatokat, amelyek célja a krízisintervenció és beavatkozás fejlesztése. Ezek a javaslatok a politikai döntéshozók számára készülnek és a partnerországokban és az egész Európai Unióban élő fiatalokra vonatkoznak. A projektzáró konferencia alkalmával véglegesítjük a Zöld Könyvet és bemutatjuk azt a közönségnek.

Kövesse ezt a linket a projekt eredményeinek letöltéséhez.Projekt-Logo INCREASE