Projektindító találkozó Firenzében, Olaszország

A projektpartnerek első alkalommal 2015. október 8-9- én találkoztak Firenzében, Olaszországban. A találkozót az olaszországi FormAzione Co&So Network partner szervezte és fő célja a partnerek bemutatkozása, megismerése és a projekt témájának megbeszélése.

Először az osztrák projektkoordinátor egy részletes áttekintést nyújtott a kétéves projektről, majd megbeszélték a felmerülő kérdéseket. A továbbiakban a résztvevők az Első Szellemi Teljesítményre összpontosítottak. Megbeszélték és meghatározták az INCREASE kutatásban használandó közös fogalmakat, valamint az egyes országokra jellemző sajátosságokat és kidolgoztak egy közös munkaprogramot az első Szellemi Teljesítményre vonatkozóan. Az összes résztvevő jelentős mértékben hozzájárult saját tapasztalatival és tudásával.

Minden partnerszervet képviselője jelen volt a találkozón (kivétel az Ulmi Egyetemi Korház képviselői). A következő találkozó időpontja 2016 Árpilis eleje.

 

Második projekttalalkozó Ulmban (Németország)

2016. április 5-6 között Ulm városában, Németországban került sor a projekt második partnertalálkozójára. A találkozót a német partnerek szervezték az Ulmi Klinikai Egyetem részéről.

Az első délelőttön a 1. számú intellektuális termék (IO1), az Increase tanulmány véglegesítésére összpontosítottak. A partnerek az országspecifikus helyzetekről tanácskoztak, és ezeknek a tanmenetre (IO2) gyakorolt hatásáról vitáztak.
Az első délután és a második délelőtt témája teljességében az Increase tananyag (IO2) részletes megbeszélésére tért ki. Többek között a partnerek a tananyag fejlesztésének közös alapjait határozták és tervezték meg: a szerkesztés és az ütemterv alapjait, az új ismeretek elismerésének módját az ECVET/EQF kontextus keretei között, a modulok és feladatok elosztását, a kölcsönös véleményezés menetét, stb.
A második délutánt a partnerek az Increase Zöld könyv (IO3) tervezésére szentelték, valamint más fontos pontokat is érintettek, mint például a népszerűsítés, minőség-ellenőrzés és más adminisztratív teendők.

Minden partnerszervezet képviselője részt vett a találkozón. A tervek szerinti következő találkozóra Londonban kerül sor, 2017. januárjában.

 

Harmadik projekttalálkozó - London, Egyesült Királyság

London (Egyesült Királyság) adott otthont az Increase projekt harmadik találkozójának, amelyre 2017. január 17-18-án került sor. A találkozót a britt partnerek, Volunteering Matters szervezték.

A találkozó idejének jelentős része a második intellektuális termék (IO2), az Increase Tananyag megbeszélésére terjedt ki. Többek között a partnerek bemutatták az általuk szerkesztett egyes modulokat és egységeket, meghatározták a face-to-face és távoktatási elemek összehangolt szekvenciáját, megegyezték a kísérleti képzési program értékelési folyamatát és a képzés kivitelezésével kapcsolatos más részleteket.
Ezenkívül a partenerek az Increase Zöld Könyv-ön (IO3) is dolgoztak. Az ifjúsági politikai javaslatot tartalmazó dokumentum modus operandi-jának és a megvalósítás ütemtervének meghatározását követően, olyan témákat is érintettek, mint minőség-ellenőrzés, népszerűsítés, illetve a szeptemberben, Grazban (Ausztria) sorra kerülő záró konferencia.

A találkozón minden partnerszervezet képviseltette magát. A következő és egyben utolsó találkozóra Grazban, Ausztriában kerül sor, 2017. szeptemberében.

 

Záró találkozó Graz, AT

A végső partnertalálkozót a projekt koordinátora rendezte meg, és 2017. szeptember 26-án tartott Grazban, AT.

A találkozó fő célja a projekt véglegesítése volt, így a partnerek sok időt szenteltek az "INCREASE" képzési tananyag (IO2) és az "INCREASE" szakpolitikai ajánlások (IO3) tekintetében. Ezen túlmenően a projekt záró szakaszára vonatkozó időtartamokat és folyamatokat vitatták meg és elfogadták. Ez a témák, mint például a pénzügyek, a minőség, a fenntarthatóság stb.
Végül a partnerek szintén szorosan átgondolták a végleges konferenciát, amelyet a következő napra terveztek.

Minden partnerszervezet Graz volt jelen.