Ομάδες-στόχοι

Με το επιμορφωτικό του πρόγραμμα, το INCREASE εστιάζει πρώτιστα και άμεσα στο προσωπικό των κέντρων φιλοξενίας και φροντίδας νέων. Αυτό περιλαμβάνει τους κοινωνικούς παιδαγωγούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ψυχολόγους και τους εθελοντές.
Επιπλέον, είναι και οι ίδιοι οι φορείς, οι αντιπρόσωποι των ομάδων-στόχων, οι γονείς των ανηλίκων και άλλοι σχετικοί αρωγοί που επωφελούνται από το INCREASE. Τέλος, οργανισμοί εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπεύθυνοι λήψης (κοινωνικο-) πολιτικών αποφάσεων, αρμόδιες αρχές, κοινωνικοί εταίροι και πολλοί άλλοι μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος στους τομείς των δραστηριοτήτων τους.

 

Projekt-Logo INCREASEΔικαιούχοι

Οι δικαιούχοι του INCREASE είναι τα παιδιά και οι νέοι που ζουν στα κέντρα φιλοξενίας και φροντίδας νέων. Επωφελούνται με βιώσιμο τρόπο από καλύτερα εκπαιδευμένους φροντιστές και υποστηρικτές, ενώ η κοινωνική τους ένταξη γίνεται ευκολότερα εφικτή.