Εναρκτήρια συνάντηση στη Φλωρεντία, Ιταλία

Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2015, οι εταίροι του προγράμματος συναντήθηκαν για την πρώτη συνεδρίαση του προγράμματος στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Η συνεδρίαση, που οργανώθηκε από τους Ιταλούς εταίρους της FormAzione Co&So Network, εστίασε στη γνωριμία μεταξύ των εταίρων και στην άμεση ενασχόληση με το αντικείμενο της συνάντησης.

Έπειτα από μια λεπτομερή επισκόπηση της διετούς περιόδου του προγράμματος από τον Αυστριακό συντονιστή και τη συζήτηση και διευκρίνιση των ανοικτών ερωτήσεων, οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στο πρώτο πνευματικό προϊόν. Η εντατική τους εργασία στη διερευνητική μελέτη του INCREASE περιέλαβε, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό των κοινών όρων που θα χρησιμοποιούνται σε αυτό το πρόγραμμα, την παρουσίαση των ειδικών για κάθε χώρα καταστάσεων και τη συμφωνία με έναν προγραμματισμό για την κοινή εργασία για το πρώτο πνευματικό παραδοτέο. Όλοι οι συμμετέχοντες συνέβαλαν με την εμπειρία τους και την εκτενή τους τεχνογνωσία.

Αντιπρόσωποι από όλες τις οργανώσεις συνεργασίας (εκτός από τους συνεργάτες μας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ουλμ) συμμετείχαν στη συνάντηση. Η επόμενη συνάντηση σχεδιάστηκε για τις αρχές Απριλίου 2016.

 

2η Συνάντηση Εταίρων στο Ουλμ, Γερμανία

Η 2η συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Απριλίου 2016 στο Ουλμ της Γερμανίας. Τη συνάντηση οργάνωσε η Universitätsklinikum Ulm, εταίρος του προγράμματος από τη Γερμανία.

Το πρώτο πρωινό αφιερώθηκε στην ολοκλήρωση του ΙΟ1: Ερευνητική Μελέτη Increase. Όλοι οι εταίροι παρείχαν την ανατροφοδότηση για το έργο τους και συζήτησαν για τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας, καθώς και τις συνέπειες των αποτελεσμάτων της έρευνας για την ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης (ΙΟ2).
Το πρώτο απόγευμα και το δεύτερο πρωινό της συνάντησης ήταν αποκλειστικά αφιερωμένα σε μια λεπτομερή συζήτηση και προγραμματισμό του ΙΟ2: Πρόγραμμα κατάρτισης INCREASE. Μεταξύ άλλων, οι εταίροι του προγράμματος συμφώνησαν σε μια κοινή βάση για την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό, το πρόγραμμα ECVET/EQF, την κατανομή των ενοτήτων και των εργασιών, τη διαδικασία αξιολόγησης, κλπ.
Το δεύτερο απόγευμα, οι εταίροι συζήτησαν για την ανάπτυξη της Πράσινης Βίβλου ICREASE (IΟ3) και άλλα συναφή ζητήματα, όπως η διάχυση, η διαχείριση ποιότητας και διοικητικά θέματα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες τις οργανώσεις. Η επόμενη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο (Αγγλία), έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Ιανουαρίου 2017.

 

3rd Partner Meeting in London, UK

London (UK) was the host city for the 3rd project partner meeting, which took place on 17 and 18 January 2017. The meeting was organised by the British project partners of Volunteering Matters.

A great deal of the meeting focussed on IO2: INCREASE Curriculum. Amongst others, the partners introduced the individual modules and units, coordinated the sequence of face-to-face and distance learning units, agreed on the on-going and final evaluation process of the pilot and decided on all the details with regard to the actual implementation of the training programme.
In addition, partners worked on IO3: INCREASE Green Paper. They agreed on a modus operandi and set on a timeframe for finishing this output, a youth policy recommendation paper. Finally, partners also covered quality management and dissemination issues and discussed the final conference, which will take place in September 2017 in Graz, Austria.

All partner organisations were represented at the meeting in London. The next, and final, meeting will take place in Graz (AT) in September 2017.

 

Τελική συνάντηση συνεργατών στο Graz, AT

Η τελική συνάντηση συνεργάτη φιλοξενήθηκε από τον συντονιστή του έργου και πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 στο Γκρατς, AT.

Ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η οριστικοποίηση του έργου και έτσι οι εταίροι αφιέρωσαν πολύ χρόνο σε τελικές συμφωνίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών αύξησης της κατάρτισης (IO2) και τις συστάσεις πολιτικής αύξησης (IO3). Επιπλέον, συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα και οι διαδικασίες για τη φάση κλεισίματος του έργου. Αυτό κάλυψε θέματα όπως η χρηματοδότηση, η ποιότητα, η βιωσιμότητα κ.λπ.
Τέλος, οι εταίροι εξέτασαν επίσης προσεκτικά την ατζέντα της τελικής διάσκεψης, η οποία είχε προγραμματιστεί για την επόμενη μέρα.

Όλοι οι οργανισμοί-εταίροι ήταν παρόντες στο Γκρατς.